Stichting Enjoinsport

Doel stichting Enjoinsport:
De stichting heeft zich ten doel gesteld zich in te zetten om topsport voor iedereen met een  beperking mogelijk te maken en deze te faciliteren.
Topsporters met een beperking worden veelal geconfronteerd met extra kosten voor onder andere begeleiding, faciliteiten, vervoer en (aanpassingen aan sport) attributen en trainingsbenodigdheden.

Tot 2025 zal het belangrijkste doel van de stichting zijn Sander Koomen te ondersteunen in zijn persoonlijk doel, namelijk de paralympische spelen Parijs 2024.

Daarnaast zal de stichting zich inzetten om sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. In onze samenleving zijn er meerdere doelgroepen die niet kunnen deelnemen aan het reguliere sportaanbod; mensen die weinig participeren of die door hun handicap of gedrag worden beperkt in hun sportmogelijkheden. Stichting Enjoinsport ziet het als haar kerntaak om deze doelgroepen in beweging te brengen. Door middel van sport en bewegen brengen wij mensen letterlijk en figuurlijk in beweging.
Sport en bewegen gaan onherroepelijk samen met een aantal positieve eigenschapen; je houdt je lichaam fit; je leert samen te werken; je doet sociale vaardigheden en succeservaringen op en het krijgt het gevoel dat je erbij hoort, wat tot gevolg heeft dat je zelfvertrouwen en algemeen welbevinden stijgt.
Met onze kennis, kunde en ervaring willen wij sporters met een beperking helpen hun om sportieve doelen te realiseren.

De stichting maakt geen onderscheid tussen de behandeling van verschillende individuen op basis van beperking, sekse, leeftijd en culturele,- religieuze achtergronden.

Ontstaan van de naam stichting Enjoinsport:
De stichting moet uitdragen dat plezier in wat je doet de sleutel tot succes moet zijn. 

Meedoen + Plezier = Resultaat!
Engelse woord voor meedoen kan vertaald worden als join in.
Engelse woord voor plezier is enjoy, deze in combinatie met join krijg je een woordspeling van Enjoin
Toevoeging van sport maakt duidelijk aan in welke sector wij ons willen concentreren. 
De samenstelling vormt in deze ook een bestaand woord dat "aansporen" betekent.
(bron: www.mijnwoordenboek.nl)


Bestuur:
Voorzitter            : Sascha Ewouds
Secretaris             : Sascha Ewouds
Penningmeester : Jan Koomen
Lid                          : Oscar de Vries
Lid                          : Onno den Otter
Adviseur               : Jan Koomen / Erik Jansen